ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tlučná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tlučná
(4) Adresa sídla:
Hlavní 25
33026 Tlučná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
946013371/0710
(CZ36 0710 0000 0009 4601 3371)
121371/0100
(CZ35 0100 0000 0000 0012 1371)
(6) IČ: Nápověda
00258385
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258385
    Kód obce:
559491
   Zkratka subjektu:
Tlucna
(4) Email:
podatelna@obec-tlucna.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obec-tlucna.cz/urad-obce/zivotni-situace/
[řešení životních situací]
http://www.obec-tlucna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602624994
[mobilní]
+420377931223
[stolní]
+420377931107
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: jvichova@czp, poslední úprava: 21.03.2019 09:18:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English