ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Trnová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Trnová
(4) Adresa sídla:
Trnová 181
33013 Trnová
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
109418486/0300
(CZ50 0300 0000 0001 0941 8486)
(6) IČ: Nápověda
00258393
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
559504
   Zkratka subjektu:
TrnovaPl
(4) Email:
ou@trnova.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.trnova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725041079
[mobilní]
+420377856060
[fax]
+420377856070
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 15:26:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English