ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Úlice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Úlice
(4) Adresa sídla:
Úlice 50
33033 Úlice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
3728371/0100
(CZ05 0100 0000 0000 0372 8371)
(6) IČ: Nápověda
00258440
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258440
    Kód obce:
559555
   Zkratka subjektu:
Ulice
(4) Email:
obeculice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-ulice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725041083
[mobilní]
+420377914204
[stolní]
+420377914204
[fax]
+420607941655
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.03.2015 05:47:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English