ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Úterý

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Úterý
(4) Adresa sídla:
Úterý 1
33040 Úterý
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
110140696/0300
(CZ96 0300 0000 0001 1014 0696)
(6) IČ: Nápověda
00258466
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258466
    Kód obce:
559571
   Zkratka subjektu:
UTERY
(4) Email:
info@mesto-utery.cz
[oficiální]
ucetni@mesto-utery.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://matrika@mesto-utery.cz
[podatelna]
http://www.mesto-utery.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725041085
[mobilní]
+420373312201
[fax]
+420373312201
[stolní]
+420377422037
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 16:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 15:39:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English