ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zbůch

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zbůch
(4) Adresa:
Náměstí 205
33022 Zbůch
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00258555
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258555
    Kód obce:
559661
   Zkratka subjektu:
ZBUCH
(4) Email:
info@zbuch.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zbuch.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602156786
[mobilní]
+420377931141
[stolní]
+420377931470
[stolní]
+420728118077
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:30 - 14:30
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 14:30
Pátek: 07:30 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 09:55:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English