ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žilov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žilov
(4) Adresa sídla:
Žilov 54
33011 Žilov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4827371/0100
(CZ81 0100 0000 0000 0482 7371)
(6) IČ: Nápověda
00258598
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258598
    Kód obce:
559709
   Zkratka subjektu:
Zilov
(4) Email:
obec@zilov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zilov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420608027498
[mobilní]
+420727894880
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: adm_Zilov@czp, poslední úprava: 11.02.2019 08:57:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English