ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Březina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Březina
(4) Adresa sídla:
Březina 88
33824 Březina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
843094359/0800
(CZ21 0800 0000 0008 4309 4359)
(6) IČ: Nápověda
00258636
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
559733
   Zkratka subjektu:
BrezinaRo
(4) Email:
obecbrezina@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://brezina.rokycansko.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371795122
[stolní]
+420608976677
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_BrezinaRo@czp, poslední úprava: 09.04.2013 10:46:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English