ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bujesily

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bujesily
(4) Adresa sídla:
Bujesily 1
33141 Bujesily
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
18222381/0100
(CZ87 0100 0000 0000 1822 2381)
(6) IČ: Nápověda
00479713
(7) DIČ: Nápověda
CZ00479713
    Kód obce:
559741
   Zkratka subjektu:
Bujesily
(4) Email:
ou.bujesily@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bujesily.rokycansko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181210
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 20:00 - 22:00
 
garant dat: vmalecek@czp, poslední úprava: 31.10.2018 19:38:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English