ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bušovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bušovice
(4) Adresa sídla:
Bušovice 7
33824 Bušovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00258652
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
559750
   Zkratka subjektu:
Busovice
(4) Email:
obecniurad@busovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.busovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180795
[mobilní]
+420725041101
[mobilní]
+420371781531
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 16.11.2018 10:04:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English