ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Cekov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Cekov
(4) Adresa:
Cekov 23
33808 Cekov
(5) Bankovní spojení:
17828381/0100
(CZ97 0100 0000 0000 1782 8381)
(6) IČ: Nápověda
00478814
(7) DIČ: Nápověda
CZ00478814
    Kód obce:
559768
   Zkratka subjektu:
Cekov
(4) Email:
info@obeccekov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeccekov.cz
[oficiální]
http://www.obeccekov.cz
[řešení životních situací]
http://www.obeccekov.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420773830663
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Cekov@czp, poslední úprava: 14.01.2019 15:23:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English