ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dobřív

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dobřív
(4) Adresa sídla:
Dobřív 305
33844 Dobřív
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00258679
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258679
    Kód obce:
559776
   Zkratka subjektu:
Dobriv
(4) Email:
obec.dobriv@raz-dva.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dobriv.rokycansko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420776176526
[mobilní]
+420371783481
[stolní]
+420371783396
[fax]
+420371783396
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 12:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.03.2015 22:52:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English