ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hlohovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hlohovice
(4) Adresa:
Hlohovice 80
33808 Hlohovice
(5) Bankovní spojení:
5325381/0100
(CZ48 0100 0000 0000 0532 5381)
(6) IČ: Nápověda
00258709
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
559806
   Zkratka subjektu:
Hlohovice
(4) Email:
ou.hlohovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hlohovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181230
[mobilní]
+420371796565
[stolní]
+420724939827
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:30 - 18:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:49:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English