ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Holoubkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Holoubkov
(4) Adresa:
Holoubkov 48
33801 Holoubkov
(5) Bankovní spojení:
843084329/0800
(CZ07 0800 0000 0008 4308 4329)
(6) IČ: Nápověda
00258717
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258717
    Kód obce:
559814
   Zkratka subjektu:
Holoubkov
(4) Email:
ouholoubkov@netro.cz
[oficiální]
(4) WWW:
ouholoubkov@netro.cz
[podatelna]
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
[řešení životních situací]
http://www.obecholoubkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371140285
[fax]
+420728020276
[mobilní]
+420371751131
[stolní]
+420371751130
[stolní]
+420371751165
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 06:30 - 17:00
Úterý: 06:30 - 14:00
Středa: 06:30 - 17:00
Čtvrtek: 06:30 - 14:00
Sobota: 08:00 - 11:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 11:59:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English