ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hůrky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hůrky
(4) Adresa sídla:
Hůrky 50
33701 Hůrky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
5122381/0100
(CZ63 0100 0000 0000 0512 2381)
(6) IČ: Nápověda
00258741
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
559849
   Zkratka subjektu:
Hurky
(4) Email:
obec.hurky@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hurky.rokycansko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371751270
[stolní]
+420773643114
[mobilní]
+420606059434
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  14:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 17:00
 
garant dat: jkesnerova2@czp, poslední úprava: 14.01.2019 16:02:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English