ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Liblín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Liblín
(4) Adresa sídla:
Liblín 47
33141 Liblín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00479411
(7) DIČ: Nápověda
CZ00479411
    Kód obce:
559954
   Zkratka subjektu:
Liblin
(4) Email:
podatelna@liblin.cz
[oficiální]
starosta@liblin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.liblin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724167789
[mobilní]
+420371795820
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 16:00
Úterý: 13:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 12:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 14.01.2019 11:48:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English