ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Líšná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Líšná
(4) Adresa sídla:
Líšná 39
33808 Líšná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
843079319/0800
(CZ59 0800 0000 0008 4307 9319)
(6) IČ: Nápověda
00479110
(7) DIČ: Nápověda
CZ00479110
    Kód obce:
559962
   Zkratka subjektu:
LisnaRo
(4) Email:
mistostarosta@lisna.cz
[oficiální]
starosta@lisna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lisna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371794612
[stolní]
+420371794612
[fax]
+420604899263
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 17:49:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English