ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Mýto

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Mýto
(4) Adresa sídla:
Náměstí 109
33805 Mýto
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1324381/0100
(CZ88 0100 0000 0000 0132 4381)
(6) IČ: Nápověda
00258911
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258911
    Kód obce:
560014
   Zkratka subjektu:
MYTO
(4) Email:
info@mestomyto.cz
[podatelna]
starosta@mestomyto.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestomyto.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724157993
[mobilní]
+420602486503
[mobilní]
+420371750390
[stolní]
+420371750394
[stolní]
+420371750113
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:50:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English