ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Podmokly

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Podmokly
(4) Adresa:
Podmokly 156
33808 Podmokly
(5) Bankovní spojení:
2925381/0100
(CZ71 0100 0000 0000 0292 5381)
(6) IČ: Nápověda
00258989
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560081
   Zkratka subjektu:
PodmoklyRo
(4) Email:
podmokly@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podmoklynadberounkou.cz/
[řešení životních situací]
http://www.podmoklynadberounkou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180342
[mobilní]
+420371796452
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 11:00
  16:00 - 18:00
Středa: 09:00 - 11:00
  16:00 - 18:00
 
garant dat: podmokly.ro@kr-plzensky, poslední úprava: 18.11.2010 23:05:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English