ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Přívětice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Přívětice
(4) Adresa:
Přívětice 76
33828 Přívětice
(5) Bankovní spojení:
7784930207/0100
(CZ07 0100 0000 0077 8493 0207)
(6) IČ: Nápověda
00259012
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259012
    Kód obce:
560111
   Zkratka subjektu:
Privetice
(4) Email:
PriveticeS@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.privetice.cz
[podatelna]
http://www.privetice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371785386
[stolní]
+420724181255
[mobilní]
+420724181256
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Privetice@czp, poslední úprava: 15.01.2018 10:01:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English