ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Veselá

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Veselá
(4) Adresa:
Veselá 69
33701 Veselá
(5) Bankovní spojení:
843106399/0800
(CZ85 0800 0000 0008 4310 6399)
(6) IČ: Nápověda
00259195
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560235
   Zkratka subjektu:
VeselaRo
(4) Email:
obec.vesela@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecvesela.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724601048
[mobilní]
+420371783381
[fax]
+420775002502
[mobilní]
+420371783381
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:30 - 11:30
Středa: 08:30 - 11:30
  17:30 - 19:30
Pátek: 08:30 - 11:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.03.2015 05:18:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English