ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zhoř u Tábora

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zhoř u Tábora
(4) Adresa sídla:
Zhoř u Tábora 50
39002 Zhoř u Tábora
(4) Doručovací adresa:
Zhoř u Tábora 50
290 0 Tábor 2
(5) Bankovní spojení:
701413369/0800
(CZ79 0800 0000 0007 0141 3369)
(6) IČ: Nápověda
00582476
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560430
   Zkratka subjektu:
ZhorTabora
(4) Email:
zhorutabora@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeczhorutabora.w1.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381292078
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:54:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English