ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pohnánec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pohnánec
(4) Adresa sídla:
Pohnánec 31
39143 Pohnánec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00582514
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560553
   Zkratka subjektu:
Pohnanec
(4) Email:
pohnanec@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420381283149
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19 - 20
Pátek: 19 - 20
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:58:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English