ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rodná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rodná
(4) Adresa sídla:
Rodná 27
39143 Rodná
(4) Doručovací adresa:
Rodná 27
391 4 Mladá Vožice
(5) Bankovní spojení:
703830369/0800
(CZ60 0800 0000 0007 0383 0369)
(6) IČ: Nápověda
00582450
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560626
   Zkratka subjektu:
Rodna
(4) Email:
obec@rodna.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rodna.eu
[oficiální]
http://rodna.eu/index.php/obecni-urad/povinne-zverejnovane-informace
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420381214434
[stolní]
+420724180963
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:30 - 20:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:51:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English