POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skrýchov u Malšic

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skrýchov u Malšic
(4) Adresa sídla:
Skrýchov u Malšic 33
39175 Skrýchov u Malšic
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24229301/0100
(CZ60 0100 0000 0000 2422 9301)
(6) IČ: Nápověda
00582433
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560669
   Zkratka subjektu:
SkrchvMlsc
(4) Email:
obec.skrychov@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec.skrychov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381277207
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:30:43
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English