ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Částkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Částkov
(4) Adresa sídla:
Částkov 49
34801 Částkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
95229704/0600
(CZ95 0600 0000 0000 9522 9704)
(6) IČ: Nápověda
00573779
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560804
   Zkratka subjektu:
CastkovTa
(4) Email:
starosta@castkov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.castkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374787768
[stolní]
+420374787922
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: adm_CastkovTa@czp, poslední úprava: 09.04.2019 08:23:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English