ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hošťka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hošťka
(4) Adresa sídla:
Hošťka 75
34806 Hošťka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00259853
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259853
    Kód obce:
560898
   Zkratka subjektu:
HostkaTa
(4) Email:
starosta@hostka-tc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hostka-tc.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.hostka-tc.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420723031833
[mobilní]
+420374795174
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 17:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 23.11.2017 09:13:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English