ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chodský Újezd

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chodský Újezd
(4) Adresa sídla:
Chodský Újezd 71
34815 Chodský Újezd
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
167076015/0300
(CZ58 0300 0000 0001 6707 6015)
(6) IČ: Nápověda
00259870
(7) DIČ: Nápověda
CZ699002137
    Kód obce:
560910
   Zkratka subjektu:
ChdskUjezd
(4) Email:
ouchodskyujezd@razdva.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chodskyujezd.cz
[oficiální]
http://obec@chodskyujezd.cz
[podatelna]
http://www.chodskyujezd.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420374782352
[stolní]
+420374782245
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 10:45
  11:45 - 17:00
Středa: 07:30 - 10:45
  11:45 - 17:00
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 15.12.2015 13:14:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English