ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lesná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lesná
(4) Adresa sídla:
Lesná 1
34701 Lesná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
150930692/0300
(CZ56 0300 0000 0001 5093 0692)
(6) IČ: Nápověda
00259969
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259969
    Kód obce:
561002
   Zkratka subjektu:
LesnaTa
(4) Email:
starosta@obeclesna.cz
[oficiální]
ou@obeclesna.cz
[oficiální]
ucetni@obeclesna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeclesna.cz/index.php?nid=1902&lid=CZ&oid=198858
[podatelna]
http://www.obeclesna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374784425
[fax]
+420374784425
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 02.08.2018 09:15:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English