ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lestkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lestkov
(4) Adresa:
Lestkov 210
34953 Lestkov
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
156141512/0300
(CZ14 0300 0000 0001 5614 1512)
(6) IČ: Nápověda
00259977
(7) DIČ: Nápověda
CZ000259977
    Kód obce:
561011
   Zkratka subjektu:
Lestkov
(4) Email:
urad@obeclestkov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeclestkov.cz
[podatelna]
http://www.obeclestkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606153220
[mobilní]
+420374797257
[stolní]
+420374797252
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 24.01.2018 13:36:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English