ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Přimda

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Přimda
(4) Adresa:
náměstí Republiky 112
34806 Přimda
(5) Bankovní spojení:
2111520729/2700
(CZ59 2700 0000 0021 1152 0729)
123306114/0300
(CZ10 0300 0000 0001 2330 6114)
(6) IČ: Nápověda
00260118
(7) DIČ: Nápověda
CZ00260118
    Kód obce:
561151
   Zkratka subjektu:
PRIMDA
(4) Email:
info@mestoprimda.cz
[podatelna]
mistostarosta@mestoprimda.cz
[oficiální]
sekretariat@mestoprimda.cz
[podatelna]
starosta@mestoprimda.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestoprimda.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602655613
[mobilní]
+420371519170
[stolní]
+420371519179
[fax]
+420724961880
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 11:30
  12:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 11:30
  12:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 11:30
  12:00 - 12:30
 
garant dat: adm_PRIMDA@czp, poslední úprava: 14.02.2017 12:37:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English