ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rozvadov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rozvadov
(4) Adresa sídla:
Rozvadov 10
34806 Rozvadov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
72288453/0300
(CZ33 0300 0000 0000 7228 8453)
(6) IČ: Nápověda
00260126
(7) DIČ: Nápověda
CZ00260126
    Kód obce:
561169
   Zkratka subjektu:
Rozvadov
(4) Email:
podatelna@rozvadov.cz
[podatelna]
info@rozvadov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/dalsi_podatelny.asp?id_org=14264
[podatelna]
http://www.rozvadov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724185120
[mobilní]
+420374630715
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 12:00
  12:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 12:00
  12:30 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 10.12.2014 08:30:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English