ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Studánka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Studánka
(4) Adresa:
Studánka 170
34701 Studánka
(5) Bankovní spojení:
6922401/0100
(CZ15 0100 0000 0000 0692 2401)
94/0710
(CZ64 0710 0000 0000 0000 0094)
(6) IČ: Nápověda
00573744
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573744
    Kód obce:
561223
   Zkratka subjektu:
Studanka
(4) Email:
ou@studanka.eu
[oficiální]
starosta@studanka.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.studanka.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374723345
[stolní]
+420722909400
[mobilní]
+420774992071
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 15:30
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: adm_Studanka@czp, poslední úprava: 16.01.2019 14:01:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English