ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Třemešné

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Třemešné
(4) Adresa:
Bezděkov 16
34806 Třemešné
(5) Bankovní spojení:
5428401/0100
(CZ80 0100 0000 0000 0542 8401)
(6) IČ: Nápověda
00260274
(7) DIČ: Nápověda
CZ00260274
    Kód obce:
561304
   Zkratka subjektu:
Tremesne
(4) Email:
urad@obectremesne.cz
[oficiální]
starosta@obectremesne.cz
[oficiální]
lesy@obectremesne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obectremesne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420720981999
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: adm_Tremesne@czp, poslední úprava: 27.06.2018 17:02:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English