ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velký Valtinov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velký Valtinov
(4) Adresa sídla:
Velký Valtinov 46
47125 Velký Valtinov
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00672891
(7) DIČ: Nápověda
CZ00672891
    Kód obce:
562203
   Zkratka subjektu:
VlkVltinov
(4) Email:
--- nevyplněno ---
(4) WWW:
http://www.velkyvaltinov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420487762490
[stolní]
+420487762490
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:47:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English