ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nová Ves u Mladé Vožice
(4) Adresa:
Nová Ves u Mladé Vožice 2
39143 Nová Ves u Mladé Vožice
(5) Bankovní spojení:
4303128544/0600
(CZ82 0600 0000 0043 0312 8544)
(6) IČ: Nápověda
00667072
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
563455
   Zkratka subjektu:
NvVsMldVzc
(4) Email:
starosta@obec-nova-ves.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obec-nova-ves.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381210089
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:25:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English