ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dlouhá Lhota

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dlouhá Lhota
(4) Adresa:
Dlouhá Lhota 55
39155 Dlouhá Lhota
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00512567
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
563650
   Zkratka subjektu:
DlhaLhotaT
(4) Email:
dlouha.lhota@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dlouha-lhota.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381592037
[stolní]
+420381592037
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:13:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English