ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žíšov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žíšov
(4) Adresa sídla:
Žíšov 73
39181 Žíšov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00667331
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
563897
   Zkratka subjektu:
Zisov
(4) Email:
zisov@volny.cz
[oficiální]
zisov.starosta@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zisov.cz/index.php?nid=574&lid=CZ&oid=12630
[podatelna]
http://www.zisov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381581202
[stolní]
+420724354092
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:54:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English