ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Klenovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Klenovice
(4) Adresa sídla:
Klenovice 69
39201 Klenovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
14725301/0100
(CZ89 0100 0000 0000 1472 5301)
(6) IČ: Nápověda
00512672
(7) DIČ: Nápověda
CZ00512672
    Kód obce:
563986
   Zkratka subjektu:
Klenovice
(4) Email:
obec@klenovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
[řešení životních situací]
http://www.klenovice.cz/index.php?id=e-podatelna&path=600
[podatelna]
http://www.klenovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381524844
[stolní]
+420724184497
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.11.2014 10:20:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English