ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vřeskovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vřeskovice
(4) Adresa sídla:
Vřeskovice 112
33401 Vřeskovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26925351/0100
(CZ69 0100 0000 0000 2692 5351)
(6) IČ: Nápověda
00573400
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573700
    Kód obce:
566055
   Zkratka subjektu:
Vreskovice
(4) Email:
obecniurad@vreskovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
obecniurad@vreskovice.cz
[podatelna]
http://www.vreskovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376383163
[fax]
+420376383163
[stolní]
+420376393379
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 19:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 12:00
  16:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.05.2015 05:45:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English