ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Všekary

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Všekary
(4) Adresa:
Všekary 16
34562 Všekary
(5) Bankovní spojení:
22623321/0100
(CZ95 0100 0000 0000 2262 3321)
(6) IČ: Nápověda
00572365
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572365
    Kód obce:
566071
   Zkratka subjektu:
Vsekary
(4) Email:
obec.vsekary@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vsekary.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420737634457
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:30 - 18:00
 
garant dat: adm_Vsekary@czp, poslední úprava: 24.03.2018 19:43:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English