ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Čečovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Čečovice
(4) Adresa sídla:
Čečovice 3
34562 Čečovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
25728321/0100
(CZ61 0100 0000 0000 2572 8321)
(6) IČ: Nápověda
00572314
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566080
   Zkratka subjektu:
Cecovice
(4) Email:
starosta@cecovice.cz
[oficiální]
cecovice.mistostarostka@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cecovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724620071
[mobilní]
+420379493175
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 14.01.2019 13:07:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English