ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Štichov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Štichov
(4) Adresa:
Štichov 31
34562 Štichov
(5) Bankovní spojení:
22527321/0100
(CZ61 0100 0000 0000 2252 7321)
(6) IČ: Nápověda
00572373
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572373
    Kód obce:
566101
   Zkratka subjektu:
Stichov
(4) Email:
obec@stichov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.stichov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724044228
[mobilní]
+420702165477
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:30 - 18:30
 
garant dat: adm_stichov@czp, poslední úprava: 01.02.2019 13:28:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English