ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Brnířov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Brnířov
(4) Adresa sídla:
Brnířov 41
34506 Brnířov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24821321/0100
(CZ53 0100 0000 0000 2482 1321)
(6) IČ: Nápověda
00572608
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572608
    Kód obce:
566136
   Zkratka subjektu:
Brnirov
(4) Email:
obecbrnirov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbrnirov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379731013
[fax]
+420721746743
[mobilní]
+420379731013
[stolní]
+420724212853
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 20:00
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 15.12.2015 13:13:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English