ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hradiště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hradiště
(4) Adresa sídla:
Hradiště 75
34543 Hradiště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23925321/0100
(CZ59 0100 0000 0000 2392 5321)
(6) IČ: Nápověda
00572501
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566179
   Zkratka subjektu:
HradisteDo
(4) Email:
starosta@obechradiste.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obechradiste.cz
[oficiální]
http://www.obechradiste.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420379494231
[stolní]
+420724185117
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 18:30
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 11.03.2016 09:20:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English