ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Otov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Otov
(4) Adresa sídla:
Otov 41
34522 Otov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26923321/0100
(CZ74 0100 0000 0000 2692 3321)
(6) IČ: Nápověda
00572268
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566209
   Zkratka subjektu:
Otov
(4) Email:
obec@otov.cz
[oficiální]
starosta@otov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.otov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603490338
[mobilní]
+420379497534
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Otov@czp, poslední úprava: 29.11.2016 16:36:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English