ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vlkanov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vlkanov
(4) Adresa sídla:
Vlkanov 24
34522 Vlkanov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00572233
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566250
   Zkratka subjektu:
VlkanovDo
(4) Email:
vlkanov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vlkanov.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379497260
[fax]
+420379497260
[stolní]
+420731830189
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 12:30
  15:00 - 18:00
Čtvrtek: 10:00 - 12:30
  15:00 - 18:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 06.03.2013 10:06:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English