ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hora Svatého Václava

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hora Svatého Václava
(4) Adresa sídla:
Hora Svatého Václava 6
34522 Hora Svatého Václava
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26325321/0100
(CZ36 0100 0000 0000 2632 5321)
(6) IČ: Nápověda
00572217
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572217
    Kód obce:
566276
   Zkratka subjektu:
HrSvthVclv
(4) Email:
ouhorasv.vaclava@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
[řešení životních situací]
http://www.horasvatehovaclava.estranky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420774516363
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 16:00 - 17:00
 
garant dat: adm_HrSvthVclv@czp, poslední úprava: 01.02.2016 11:58:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English