ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mnichov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mnichov
(4) Adresa:
Mnichov 73
34522 Mnichov
(5) Bankovní spojení:
27221321/0100
(CZ30 0100 0000 0000 2722 1321)
(6) IČ: Nápověda
00572225
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572225
    Kód obce:
566292
   Zkratka subjektu:
MnichovDo
(4) Email:
ou.mnichov@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mesta.obce.cz
[oficiální]
http://ou.mnichov@worldonline.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420379497472
[stolní]
+420606551759
[mobilní]
+420379497472
[fax]
    Úřední hodiny:
Úterý: 07:00 - 14:30
Středa: 10:00 - 16:15
 
garant dat: adm_mnichovdo@czp, poslední úprava: 14.02.2017 13:05:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English