ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hvožďany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hvožďany
(4) Adresa:
Hvožďany 7
34522 Hvožďany
(5) Bankovní spojení:
762069389/0800
(CZ37 0800 0000 0007 6206 9389)
(6) IČ: Nápověda
00572241
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566331
   Zkratka subjektu:
HvozdanyDo
(4) Email:
obec.hvozdany@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420604475807
[mobilní]
+420379497475
[stolní]
+420379497326
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 30.05.2012 20:40:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English