ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Poděvousy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Poděvousy
(4) Adresa sídla:
Poděvousy 47
34561 Poděvousy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00572381
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566365
   Zkratka subjektu:
Podevousy
(4) Email:
obec@podevousy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podevousy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
721223220
[mobilní]
725543359
[mobilní]
608510339
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:30 - 19:00
Pátek: 17:30 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 07.08.2018 09:23:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English